941-943-945 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân


02 – 04 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình


330 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7


18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình