330 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7


02 – 04 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình


18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình